PRESS ANY KEY

press_any_key_przod_okladki


[PL]

W styczniu 2016 roku nasza sekcja ogłosiła konkurs pod hasłem PRESS ANY KEY na opowiadanie nawiązujące treścią lub formą do któregoś z klawiszy funkcyjnych: Insert, Shift, Control, Alt, Delete, Escape, Enter, Home, Backspace lub Space.

Jedenaście zwycięskich opowiadań znalazło się w antologii PRESS ANY KEY, która ukazała się nakładem wydawnictwa Ha!art dzięki dofinansowaniu Instytutu Filologii Angielskiej UJ.

Antologia w wersji papierowej jest dostępna w kilkunastu bibliotekach w Polsce. W Krakowie są to Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Wydziału Filologicznego UJ.

Wersję elektroniczną można pobrać poniżej:

PRESS ANY KEY (PDF)


[EN]

In January 2016, we announced the PRESS ANY KEY short story competition, where participants were asked to write a short story that, in form or in content, related to any of the functional keys: Insert, Shift, Control, Alt, Delete, Escape, Enter, Home, Backspace or Space.

Eleven winning stories entered the PRESS ANY KEY anthology, published with the help of the Institute of English Studies.

The anthology is available in several libraries in Poland. In Cracow, these include the Jagiellonian Library and the library of the Faculty of Philology.

A PDF version of the anthology can be downloaded here:

PRESS ANY KEY (PDF)

Reklamy